Kontakt
                       V prípade  akýchkoľvek  otázok  nás  neváhajte  kontaktovať    v čase  pracovných  dní  od  09:00h  do  17:00h   na  t.č.:  +421 904 722 129  prípadne mailom na info@farmaobeckov.sk

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

Farma Obeckov

991 05 Obeckov 19

+421 903 676 480

info@farmaobeckov.sk

@FarmaObeckov